H05V-U HO7V-U HO5V2-U HO7V2-U

H05V-U HO7V-U HO5V2-U HO7V2-U

Kod: H05V-U HO7V-U HO5V2-U HO7V2-U CU/PVC1
CU: IEC 60228 SINIF 1
U: Tek (som) iletken
Standartlar
TS EN 50525-2-31, IEC 60227
Teknik Veriler
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70-90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı: 160 °C ( max. 5 sn. )
Anma Gerilimi : 300/500 V – 450/750 V
Kullanıldığı Yerler
Kapalı, kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım panolarında, sıva
altı ve sıva üstünde boru içinde ve kroşeler üzerinde kullanılır.
Yapısı:
1- Tek veya çok telli bakır iletken
2- PVC izole

Bu Ürüne Ait Sertifikalar